Mae gwe-fan Rhwydwaith Archifau Cymru yn cynnwys disgrifiadau safonol am faint, natur a chynnwys casgliadau o ddogfennau sydd ar gadw mewn archifdai, prifysgolion a chorfforaethau eraill yng Nghymru. Ceir hefyd cysylltiadau sy'n arwain at wybodaeth bellach a manylion o ran mynediad i'r archifau. Mynegai i'r ffynonellau sydd yma yn hytrach na ffynhonell ei hun. [ Mwy am ANW ]

Chwilio'r disgrifiadau yn ANW

Mae sawl modd ar gael i ddarganfod cofnodion yn ANW:

 • Chwilio sydyn Chwilio holl feysydd y disgrifiadau i gyd am allweddeiriau.
 • Pori'r disgrifiadau sydd wedi'u rhestru yn nhrefn y sefydliadau
 • Chwilio manwl - Chwilio'r disgrifiadau drwy ddewis dim ond un maes; gellir chwilio'n fwy manwl fyth trwy ddewis dyddiad a sefydliad.
 • Chwilio mynegai cyfunol (Y rhai uchod i gyd)
 • Pori'r mynegeion o dermau allweddol wedi'u dewis gan yr archifydd a greodd y disgrifiadau:
  • Unigolion (Pobl a theuluoedd)
  • Corfforaethau (Cwmnïau, cyrff llywodraethol, elusennau, mudiadau cymunedol a llongau)
  • Lleoedd (Plwyfi a siroedd)
  • Pynciau (Gan gynnwys math o ddogfen)
 • Cymorth Chwilio

Cynnwys cyfredol

 • Cyflawn Gwasanaeth Archifau Sir Gaerfyrddin (310), Archifdy Caernarfon (229), Archifdy Ceredigion (115), Gwasanaeth Archifau Conwy (40), Archifdy Sir Ddinbych (180), Archifdy Sir y Fflint (214), Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg (595), Archifdy Gwent (609), Llyfrgell Genedlaethol Cymru (1,390), Archifdy Meirionnydd (211), Archifdy Ynys Môn (211), Archifdy Morgannwg (1,250), Archifdy Sir Benfro (230), Swyddfa Archifau Sir Powys (462), Prifysgol Abertawe (615), Prifysgol Aberystwyth (53), Prifysgol Bangor (1,191), Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan (24), Wrecsam: Canolfan A. N. Palmer
 • Cyfran Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Newyddion ANW

 • Mae'r disgrifiadau canlynol wedi cael eu hychwanegu at RhAC ers mis Mehefin 2007: ARCHIFDY YNYS MÔN: David Hughes Collection; Eglwys Mynydd/Penmynydd Parys, Rhosybol, Methodistiaid Calfinaidd; Cofnodion Eglwys Bethel, Bedyddwyr, Rhosybol; Cofnodion Capel Dwyran Methodistiaid Calfinaidd; Dr. Tom Alun Griffiths, Llwyn Idris, Brynsiencyn, 1902-1985; Dyffryn Adda Project - Mynydd Parys Dam Removal; Seán Hagerty Photographic Collection; Papers of the Holyhead Rotary Club ARCHIFDY SIR Y FFLINT: Boundary Commission Records; Census of Distribution maps; Clwyd Health Authority Records; Clwyd Voluntary Services Council Records; Flintshire Assessment Committee Records; Flintshire Probation Service Records; National Savings Movement Records; North Wales Probation Service Records; Welsh Water Authority Records LLYFRGELL GENEDLAETHOL CYMRU: Gillian Clarke Papers; CMA: Seilo, Llandudno; CMA: Mount Zion, Summerhill; Lord Crickhowell Papers; Sir Goronwy Daniel Papers; Margaret Davies (Gregynog) Charities Records; Sir Clough Williams-Ellis Papers; Papurau Harri Gwynn; Herbert of Cherbury Manuscripts and Papers; D. Elwyn Jones Papers; Archif Y Lolfa; Llanwrtyd Independent Chapel Records; Papurau Iorwerth Peate; Gwen Rees Roberts Papers; Viscount Sankey (Welsh Church Disestablishment) Papers; Mansel Thomas Music Manuscripts; Trecefel Family Diaries; Philip Weekes Papers; Welsh Town-Planning and Housing Trust Records SWYDDFA ARCHIFAU SIR POWYS: Brecon Congregational Memorial College; Talgarth - Account Book; Llanbadarn Fynydd Parish/Community Council; Joseph Wilding Diaries; Caersws Roman Fort; Montgomeryshire Oddfellows Lodges 4-7-2008
 • Erbyn hyn mae ANW wedi derbyn dros 17,500,000 o drawiadau. 15-11-2007
 • Eitemau blaenorol: Archif newyddion ANW